Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

CHI BỘ ĐẢNG

Media/30_TH1041/Images/don6258124438ea-9-e.jpg
THẦY LÊ QUANG PHƯƠNG
Bí thư chi bộ
Media/30_TH1041/Images/don6296ecf0f722-c-e.jpg
THẦY NGUYỄN HUY THUẬN
Phó bí thư
Media/30_TH1041/Images/don6104692231f1-8-e.jpg
THẦY TRẦN PHÚ HIẾU
Media/30_TH1041/Images/don615879fa6d2a-2-e.jpg
THẦY TRẦN VĂN TIẾN
Media/30_TH1041/Images/don612887f84434-f-e.jpg
CÔ LÊ THỊ BÍCH DUYÊN
Media/30_TH1041/Images/don6127681e85d1-b-e.jpg
CÔ NGUYỄN THỊ CHANH
Media/30_TH1041/Images/don60949b9f5da1-c-e.jpg
THẦY NGUYỄN HỒNG PHÚC