Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

Thông báo

Thông báo chiêu sinh CLB Tiếng Anh giao tiếp - Khóa hè 2020
Thông báo chiêu sinh CLB Tiếng Anh giao tiếp - Khóa hè 2020
Xem chi tiết
Thông báo về thay đổi giờ học của học sinh kể từ ngày 24/6/2020
Thông báo về thay đổi giờ học của học sinh kể từ ngày 24/6/2020
Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng Giáo viên năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển dụng Giáo viên năm học 2020 - 2021
Xem chi tiết
Thông báo của lớp võ Taekwondo - Khóa II/2020
Thông báo của lớp võ Taekwondo - Khóa II/2020
Xem chi tiết
Khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19
Khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19
  • Kính chuyển công văn của Bộ GD&ĐT về phổ biến, hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19
Xem chi tiết
Giới thiệu sử dụng các phần mềm trong nhà trường
Giới thiệu sử dụng các phần mềm trong nhà trường
Xem chi tiết