Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3822.779 - Hotline: 0989.120.420

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

Media/30_TH1041/Images/don6094d1399191-3-e.jpg
Thầy Nguyễn Hồng Phúc
Bí thư - Giáo viên môn Hóa
Media/30_TH1041/Images/don61547a7fdc94-6-e.jpg
Cô Trần Thị Bích Trâm
Phó bí thư - Giáo viên môn Vật Lý
Media/30_TH1041/Images/don6179ab3de321-2-e.jpg
Thầy Phạm Văn Dũng
Ủy viên - Giáo viên môn Thể Dục
Media/30_TH1041/Images/don6134044cee63-b-e.jpg
Thầy Nguyễn Văn Hai
Ủy viên - Giáo viên môn Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6189cf61655d-4-e.jpg
Cô Nguyễn Thị Tuyết
Ủy viên - Nhân viên phòng Tài vụ