Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

CÔNG ĐOÀN

Media/30_TH1041/Images/don6229b922a746-f-e.jpg

 

 

Thầy Nguyễn Ngọc Thạch
Chủ tịch Công Đoàn
Media/30_TH1041/Images/don612606f67199-c-e.jpg

 

 

Cô Đặng Kim Dung
Phó Chủ tịch Công Đoàn
Media/30_TH1041/Images/don6188ecbf8e5f-e-e.jpg

 

 

Cô Phạm Thị Hồng Vân
Ủy Viên