Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

CÔNG ĐOÀN

Media/30_TH1041/Images/1047409d3efed2c-b-e.jpg

 

Thầy Nguyễn Ngọc Thạch
Chủ tịch CĐCS
Media/30_TH1041/Images/104739495f6aef4-3-e.jpg

 

Thầy Lê Hữu Phú
Phó Chủ tịch CĐCS, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Media/30_TH1041/Images/1047443e5864218-e-e.jpg

 

Cô Trần Thanh T T Hoàng Yến
Uỷ viên BCH, Trưởng ban nữ công
Media/30_TH1041/Images/1047377bace90d9-7-e.jpg

 

Cô Nguyễn Thị Linh
Uỷ viên BCH, Thủ quỹ công đoàn
Media/30_TH1041/Images/104743833c0879b-4-e.jpg

 

Cô Phạm Thị Hồng Vân
Uỷ viên BCH, Kế toán công đoàn