Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3822.779 - Hotline: 0989.120.420

Thông báo

Thời khoá biểu khoá hè
Thời khoá biểu khoá hè
Xem chi tiết
Thông báo chiêu sinh lớp cờ vua khoá hè 2022
Thông báo chiêu sinh lớp cờ vua khoá hè 2022
Xem chi tiết
Thông báo về việc nghỉ bù Lễ 30/4/2022 và 01/5/2022
Thông báo về việc nghỉ bù Lễ 30/4/2022 và 01/5/2022
Xem chi tiết
Tổ chức khoá học hè năm 2022
Tổ chức khoá học hè năm 2022
Xem chi tiết
Điều chỉnh phương án dạy và học của nhà trường từ ngày 28/3/2022
Điều chỉnh phương án dạy và học của nhà trường từ ngày 28/3/2022
Xem chi tiết
Điều chỉnh phương án dạy và học của nhà trường từ ngày 7/3/2022
Điều chỉnh phương án dạy và học của nhà trường từ ngày 7/3/2022
Xem chi tiết
Kế hoạch cuộc thi vẽ tranh cổ động công tác phòng chống dịch Covid - 19
Kế hoạch cuộc thi vẽ tranh cổ động công tác phòng chống dịch Covid - 19
Xem chi tiết
Thông báo về việc thu học phí dạy học trực tuyến
Thông báo về việc thu học phí dạy học trực tuyến
Xem chi tiết
Thông báo về việc dạy & học trực tuyến trong thời gian học sinh không đến trường
Thông báo về việc dạy & học trực tuyến trong thời gian học sinh không đến trường
Xem chi tiết
Danh sách học sinh khối 10 năm học 2021 - 2022
Danh sách học sinh khối 10 năm học 2021 - 2022
Xem chi tiết
Danh sách học sinh khối 6 năm học 2021 - 2022
Danh sách học sinh khối 6 năm học 2021 - 2022
Xem chi tiết
Thông báo về việc tạm hoãn tựu trường năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc tạm hoãn tựu trường năm học 2021 - 2022
Xem chi tiết
Thông báo Về việc tạm nghỉ làm việc trong thời gian diễn ra kỳ thi TN THPT năm 2021
Thông báo Về việc tạm nghỉ làm việc trong thời gian diễn ra kỳ thi TN THPT năm 2021
Xem chi tiết
Thông báo về việc tam nghỉ làm việc trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc tam nghỉ làm việc trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
Xem chi tiết