Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3822.779 - Hotline: 0989.120.420

Thông báo

Thông báo về việc thu học phí dạy học trực tuyến
Thông báo về việc thu học phí dạy học trực tuyến
Xem chi tiết
Thông báo về việc dạy & học trực tuyến trong thời gian học sinh không đến trường
Thông báo về việc dạy & học trực tuyến trong thời gian học sinh không đến trường
Xem chi tiết
Danh sách học sinh khối 10 năm học 2021 - 2022
Danh sách học sinh khối 10 năm học 2021 - 2022
Xem chi tiết
Danh sách học sinh khối 6 năm học 2021 - 2022
Danh sách học sinh khối 6 năm học 2021 - 2022
Xem chi tiết
Thông báo về việc tạm hoãn tựu trường năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc tạm hoãn tựu trường năm học 2021 - 2022
Xem chi tiết
Thông báo Về việc tạm nghỉ làm việc trong thời gian diễn ra kỳ thi TN THPT năm 2021
Thông báo Về việc tạm nghỉ làm việc trong thời gian diễn ra kỳ thi TN THPT năm 2021
Xem chi tiết
Thông báo về việc tam nghỉ làm việc trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc tam nghỉ làm việc trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
Xem chi tiết
Thông báo về việc Nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021
Thông báo về việc Nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021
Xem chi tiết
Chiêu sinh khóa hè 2021
Chiêu sinh khóa hè 2021
Xem chi tiết
Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên cơ hữu năm học 2020-2021
Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên cơ hữu năm học 2020-2021
Xem chi tiết
Thông báo chiêu sinh học viên CLB Guitar
Thông báo chiêu sinh học viên CLB Guitar
Xem chi tiết
Thông báo chiêu sinh CLB võ Cổ truyền Việt Nam trường Lê Lợi
Thông báo chiêu sinh CLB võ Cổ truyền Việt Nam trường Lê Lợi
Xem chi tiết
Triển khai thông tư 32
Triển khai thông tư 32
Xem chi tiết
Triển khai thực hiện Thông tư 26 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58
Triển khai thực hiện Thông tư 26 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58
Xem chi tiết