Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG

Media/30_TH1041/Images/don6175ba116dba-e-e.jpg

 

Thầy Nguyễn Minh Châu
Tổ trưởng tổ Thể dục
ĐH- Cử nhân GD Thể chất
Media/30_TH1041/Images/don6179024c3c08-5-e.jpg

 

Thầy Phạm Văn Dũng
Giáo viên môn Thể Dục
ĐH- Cử nhân GD Thể chất
Media/30_TH1041/Images/don617894f77eab-2-e.jpg

 

Thầy Dương Văn Quang
Giáo viên môn Thể Dục
ĐH- Cử nhân GD Thể chất
Media/30_TH1041/Images/don6176251b0630-6-e.jpg

 

Thầy Lê Đồng Tâm
Giáo viên môn Thể Dục
ĐH- Cử nhân GD Thể chất
Media/30_TH1041/Images/don617472037074-2-e.jpg

 

Thầy Nguyễn Thanh Bình
Giáo viên môn Thể Dục
ĐH- Cử nhân Huấn luyện thể thao