Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG

Media/30_TH1041/Images/don6175ba116dba-e-e.jpg
Thầy Nguyễn Minh Châu
Nhóm trưởng nhóm Thể dục
ĐH- Cử nhân GD Thể chất
Media/30_TH1041/Images/don6179024c3c08-5-e.jpg
Thầy Phạm Văn Dũng
Giáo viên môn Thể Dục
ĐH- Cử nhân GD Thể chất
Media/30_TH1041/Images/don617894f77eab-2-e.jpg
Thầy Dương Văn Quang
Giáo viên môn Thể Dục
ĐH- Cử nhân GD Thể chất
Media/30_TH1041/Images/don6176251b0630-6-e.jpg
Thầy Lê Đồng Tâm
Giáo viên môn Thể Dục
ĐH- Cử nhân GD Thể chất
Media/30_TH1041/Images/don617472037074-2-e.jpg
Thầy Nguyễn Thanh Bình
Giáo viên môn Thể Dục
ĐH- Cử nhân Huấn luyện thể thao
Media/30_TH1041/Images/don61779dcc7741-6-e.jpg
Thầy Phạm Đức Trọng
Giáo viên môn GDQP
ĐH- Cử nhân GDQP-AN