Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH

Media/30_TH1041/Images/don6091bd4174c0-6-e.jpg

 

Thầy Phạm Xuân Thủ
Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh
ĐH- Sư phạm Hóa học
Media/30_TH1041/Images/don6095ed441a71-d-e.jpg

 

Cô Võ Thị Kim Anh
Giáo viên môn Hóa
ĐH- Sư phạm Hóa học
Media/30_TH1041/Images/don60949b9f5da1-c-e.jpg

 

Thầy Nguyễn Hồng Phúc
Giáo viên môn Hóa
Thạc sĩ: Hóa lý và Hóa  lý thuyết
Media/30_TH1041/Images/don60977e78431e-1-e.jpg

 

Thầy Tôn Thất Tùng
Giáo viên môn Hóa
Thạc sĩ- Hóa Hữu Cơ
Media/30_TH1041/Images/don6092bb172d92-f-e.jpg

 

Thầy Đoàn Trọng Đỉnh
Giáo viên môn Sinh học - Nhóm trưởng nhóm Sinh học
ĐH- Cử nhân KH Sinh học
Media/30_TH1041/Images/don60989a248b1f-2-e.jpg

 

Cô Trần Thị Lợi
Giáo viên môn Sinh học
ĐH- Cử nhân KH Sinh học