Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3822.779 - Hotline: 0989.120.420

PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Media/30_TH1041/Images/don6199fdc29927-8-e.jpg
Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 Trưởng phòng Hành Chính-Nhân Sự
Media/30_TH1041/Images/don6196da50f617-8-e.jpg
Cô Nguyễn Thị Xuân Lý 
Nhân viên Văn phòng
Media/30_TH1041/Images/don62317bd95902-3-e.jpg

Tổ tạp vụ trường