Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

Media/30_TH1041/Images/don61267c9741c5-e-e.jpg
Cô Đặng Kim Dung
Tổ trưởng tổ Ngữ Văn khối THPT
ĐH- Cử nhân KH Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6124d32ab47f-5-e.jpg
Cô Nguyễn Thị Ngọc
Tổ phó tổ Ngữ Văn khối THPT
ĐH- Cử nhân KH Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/104734989c6ffad-0-e.jpg
Cô Nguyễn Thị Chanh
Tổ trưởng tổ Ngữ Văn khối THCS
ĐH- Cử nhân KH Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don613033dcbfb3-4-e.jpg
Cô Trịnh Thị Tần
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/104735976390dc9-5-e.jpg
Thầy Nguyễn Văn Hai
Tổ phó tổ Ngữ Văn khối THCS
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don612887f84434-f-e.jpg
Cô Lê Thị Bích Duyên
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6132a67ec1de-9-e.jpg
Cô Hồ Ngọc Ánh
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6131cfe0926b-e-e.jpg
Cô Đinh Thị Kim Quyên
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn