Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

Media/30_TH1041/Images/don61267c9741c5-e-e.jpg
Cô Đặng Kim Dung
Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
ĐH- Cử nhân KH Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6124d32ab47f-5-e.jpg
Cô Nguyễn Thị Ngọc
Tổ phó tổ Ngữ Văn
ĐH- Cử nhân KH Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6127681e85d1-b-e.jpg
Cô Nguyễn Thị Chanh
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Cử nhân KH Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don613033dcbfb3-4-e.jpg
Cô Trịnh Thị Tần
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6134044cee63-b-e.jpg
Thầy Nguyễn Văn Hai
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6129147f716b-d-e.jpg
Cô Lương Thị Huệ
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don612887f84434-f-e.jpg
Cô Lê Thị Bích Duyên
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6132a67ec1de-9-e.jpg
Cô Hồ Ngọc Ánh
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn
Media/30_TH1041/Images/don6131cfe0926b-e-e.jpg
Cô Đinh Thị Kim Quyên
Giáo viên môn Ngữ Văn
ĐH- Sư phạm Ngữ Văn