Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

Media/30_TH1041/Images/don61664e1513f6-6-e.jpg

 

Thầy Nguyễn Cao Trí
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ khối THPT
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ
Media/30_TH1041/Images/don61650b7f967b-7-e.jpg

 

Cô Lâm Nguyệt Thư
Tổ phó tổ Ngoại ngữ khối THPT
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ
Media/30_TH1041/Images/don6167c81b5262-8-e.jpg

 

Cô Trần Thanh Trường Thị Hoàng Yến
Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ khối THCS
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ
Media/30_TH1041/Images/don6164fc29c586-a-e.jpg

 

Cô Lê Thị Tâm 
Giáo viên tổ Ngoại ngữ
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ

Media/30_TH1041/Images/don6168400cdfd3-0-e.jpg

 

Cô Lê Thị Ngọc Trâm
Giáo viên môn Tiếng Anh
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ