Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

Media/30_TH1041/Images/don6164fc29c586-a-e.jpg

Cô Lê Thị Tâm 
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ

Media/30_TH1041/Images/don61650b7f967b-7-e.jpg
Cô Lâm Nguyệt Thư
Tổ phó tổ Ngoại ngữ
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ
Media/30_TH1041/Images/don61664e1513f6-6-e.jpg
Thầy Nguyễn Cao Trí
Giáo viên môn Tiếng Anh
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ
Media/30_TH1041/Images/don6167c81b5262-8-e.jpg
Cô Trần Thanh Trường Thị Hoàng Yến
Giáo viên môn Tiếng Anh
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ
Media/30_TH1041/Images/don6168400cdfd3-0-e.jpg
Cô Lê Thị Ngọc Trâm
Giáo viên môn Tiếng Anh
Đại Học - Cử nhân khoa học - Anh Ngữ