Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Media/30_TH1041/Images/don6145e124eb22-4-e.jpg
Cô Hà Thị Sen
Giáo viên môn Địa Lý - Nhóm trưởng nhóm Sử - Địa - GDCD
ĐH- Sư phạm Địa lý
Media/30_TH1041/Images/don6147b0b06b2a-3-e.jpg
Thầy Vương Khả Thảo
Giáo viên môn Lịch Sử
ĐH- Cử nhân KH Sử học
Media/30_TH1041/Images/don614852443575-6-e.jpg
Cô Mai Thị Kiều Liên
Giáo viên môn Lịch Sử
ĐH- Sư phạm Lịch sử
Media/30_TH1041/Images/don614695c01aa8-6-e.jpg
Cô Võ Thị Thùy Tiên
Giáo viên môn Lịch Sử
ĐH- Sư phạm Lịch sử
Media/30_TH1041/Images/don61496a3c1171-8-e.jpg
Cô Lê Thị Trang
Giáo viên môn Địa Lý
ĐH- Sư phạm Địa lý