Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Media/30_TH1041/Images/don61496a3c1171-8-e.jpg

 

Cô Lê Thị Trang
Giáo viên môn Địa Lý - Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD
ĐH- Sư phạm Địa lý
Media/30_TH1041/Images/don614852443575-6-e.jpg

 

Cô Mai Thị Kiều Liên
Giáo viên môn Lịch Sử - Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD
ĐH- Sư phạm Lịch sử
Media/30_TH1041/Images/don6147b0b06b2a-3-e.jpg

 

Thầy Vương Khả Thảo
Giáo viên môn Lịch Sử
ĐH- Cử nhân KH Sử học