Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ - KỸ THUẬT

Media/30_TH1041/Images/don6156a332aa92-4-e.jpg

 

Cô Nguyễn Kim Phụng
Tổ phó tổ Vật lý - Kỹ thuật
ĐH- Cử nhân KH Vật lý
Media/30_TH1041/Images/don6159448412a4-6-e.jpg

 

Thầy Lê Hữu Phú
Tổ trưởng tổ Vật lý
ĐH- Cử nhân sư phạm Vật lý - Kỹ thuật
Media/30_TH1041/Images/don615879fa6d2a-2-e.jpg

 

Thầy Trần Văn Tiến 
Giáo viên môn Vật lý
ĐH-Sư phạm Vật lý
Media/30_TH1041/Images/don61558305fd07-c-e.jpg

 

Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Giáo viên môn Vật lý
ĐH- Sư phạm Vật lý
Media/30_TH1041/Images/don61547a7fdc94-6-e.jpg

 

Cô Trần Thị Bích Trâm
Giáo viên môn Vật lý - Nhóm trưởng nhóm KHTN
Thạc sĩ LL&PP dạy học bộ môn Vật lý
Media/30_TH1041/Images/don615729d15f23-7-e.jpg

 

Thầy Mai Tuấn Phong
Giáo viên môn Kỹ thuật
ĐH- CNKT Cơ điện tử