Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

GIÁO VIÊN TỔ TOÁN - TIN

Media/30_TH1041/Images/don6106374ec43f-a-e.jpg

Thầy Nguyễn Xuân Đào
Tổ trưởng tổ Toán khối THPT
ĐH - Sư phạm Toán học

Media/30_TH1041/Images/don6117849d6f30-6-e.jpg

Thầy Lê Khắc Vương
Tổ phó tổ Toán khối THPT
ĐH - Cử nhân KH Toán -Tin

Media/30_TH1041/Images/don61057ead6f3f-4-e.jpg

Thầy Ngô Bảo Trung
Giáo viên Toán
ĐH- Sư phạm Toán-Lý

Media/30_TH1041/Images/don6113e2012d7a-f-e.jpg

Thầy Lê Minh Cường
Giáo viên Toán
ĐH- Sư phạm Toán

Media/30_TH1041/Images/1047422b910f771-9-e.jpg

Cô Đỗ Thị Trung Tín
Tổ trưởng tổ Toán khối THCS
Thạc sĩ: chuyên ngành Khoa học GD

Media/30_TH1041/Images/don6112cb0edac8-2-e.jpg

Thầy Cao Văn Quảng
Tổ phó tổ Toán khối THCS
ĐH - Cử nhân khoa học - Toán

Media/30_TH1041/Images/don6114dae340a3-c-e.jpg

Cô Tô Thị Bích Kiều
Giáo viên Toán
ĐH- Sư phạm Toán

Media/30_TH1041/Images/don61154d88bacb-c-e.jpg

Cô Phan Thị Diệu Huyền
Giáo viên Toán
ĐH - Cử nhân khoa học - Toán

Media/30_TH1041/Images/don61095172b97d-2-e.jpg

Cô Võ Thị Ngọc Ẩn
Tổ trưởng tổ Tin
ĐH - Kỹ sư CNTT

Media/30_TH1041/Images/don610856c83662-2-e.jpg

Thầy Hoàng Văn Hiếu
Giáo viên Tin
ĐH - Cử nhân CNTT

Media/30_TH1041/Images/don61072a62f2e1-c-e.jpg

Thầy Đoàn Ngọc Vũ
Giáo viên Tin
ĐH - Cử nhân CNTT

Media/30_TH1041/Images/don6116ccbf6198-b-e.jpg

Cô Nguyễn Ngọc Quỳnh
Giáo viên Tin
Cao đẳng - Cử nhân CNTT