Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633379 - 0989120420
Media/30_TH1041/Images/1408d67f0-6-e.jpg

Ông Huỳnh Tấn Thành (đứng bên phải) - Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận - Dự Lễ Khai giảng và tặng quà kỷ niệm Năm học 2001 – 2002 (Năm đầu tiên thành lập trường)

 

Media/30_TH1041/Images/224a553a1-7-e.jpg

Ông Lê Tiến Phương – Bí thư Thành phố Phan Thiết - Phát biểu Lể Khai giảng Năm học 2005 – 2006

 

Media/30_TH1041/Images/3ae0916bb-c-e.jpg

Ông Huỳnh Văn Tý - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (đứng thứ 2 từ phải sang, hàng thứ nhất); Ông Hồ Dũng Nhật – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bình thuận (đứng thứ 4 từ phải sang, hàng thứ nhất) cùng các đại biểu

dự Lễ Khai giảng Năm học 2007 – 2008.(Năm học đầu tiên tại cơ sở 111 Nguyễn Hội)

Media/30_TH1041/Images/471a61b64-c-e.jpg

Ông Nguyễn Quang Kiệu - Nguyên Tỉnh Ủy viên, Nguyên Giám đốc Sở GD & ĐT Bình Thuận, Hiệu trưởng nhà trường.(Từ năm 2001 đến năm 2016)

Media/30_TH1041/Images/5b1acbf23-6-e.jpg

Ông Nguyễn Văn Hiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD & ĐT Bình Thuận. Phát biểu Lễ Tổng kết Năm học 2009 - 2010.

Media/30_TH1041/Images/65cc97058-7-e.jpg

Ông Huỳnh Văn Tý - Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận . Phát biểu Lễ Khai giảng Năm học 2010 – 2011.

Media/30_TH1041/Images/7a3a73af5-3-e.jpg

Ông Huỳnh Văn Tý - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (đứng thứ 3 từ trái sang, hàng thứ nhất); Ông Mai Xuân Bá – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở GD & ĐT Bình thuận (đứng thứ 2 từ phải sang, hàng thứ nhất); Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó GĐ Sở GD & ĐT Bình thuận (đứng thứ 3 từ phải sang, hàng thứ nhất) cùng các đại biểu dự Lễ Khai giảng Năm học 2010 – 2011.

Media/30_TH1041/Images/882a7f6de-2-e.jpg

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận trao Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc về xã hội hóa sự nghiệp giáo dục” của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho Thầy Nguyễn Quang Kiệu – Hiệu trưởng nhà trường, nhân dịp Kỷ niệm 10 năm thành lập trường (năm 2011).

Media/30_TH1041/Images/980a1839d-2-e.jpg

Ông Hoàng Tấn Rư - Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Bình Thuận dự lễ Tổng kết Năm học 2011 – 2012.

Media/30_TH1041/Images/102e95fdd2-7-e.jpg

Ông Mai Xuân Bá – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở GD & ĐT Bình Thuận - Phát biểu Lễ Sơ kết HKI – Năm học 2012 - 2013.

Media/30_TH1041/Images/11d3a18046-e-e.jpg

Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (đi thứ nhất), Ông Mai Hữu Cường – Phó GĐ Sở GD và ĐT Bình Thuận (đi thứ hai) cùng các đại biểu dự Lễ Khai giảng Năm học 2013 – 2014.

Media/30_TH1041/Images/1237f70917-0-e.jpg

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Phát biểu Lễ Khai giảng Năm học 2017 – 2018.

Media/30_TH1041/Images/138321fbb0-b-e.jpg

Bà Nguyễn Thị Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Bình Thuận - Phát biểu Lễ Sơ kết HKI Năm học 2017 – 2018.

Media/30_TH1041/Images/14500440ab-8-e.jpg

Ông Phan Đoàn Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD & ĐT Bình Thuận - Phát biểu Lễ Khai giảng Năm học 2018 – 2019.

Media/30_TH1041/Images/15f3c68af8-3-e.jpg

Đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc CA tỉnh Bình Thuận - Phát biểu Lễ Khai giảng Năm học 2019 – 2020.

Media/30_TH1041/Images/1652d20e29-5-e.jpg

Ông Phan Văn Đăng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bình Thuận.Dự Lễ Khai giảng và đánh trống Khai trường Năm học 2020 - 2021.

Media/30_TH1041/Images/17970d80af-4-e.jpg

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.Về thăm và làm việc tại trường ngày 26/9/2020.